Bedrijfsadvisering

Wat zijn de doelstellingen voor uw bedrijf de komende jaren? Wat is uw plan van aanpak? Met andere woorden: hoe waarborgt u naar de toekomst uw continuïteit? In dit continue proces kunnen wij u als bedrijfsadviseurs vanzelfsprekend ondersteunen, op het gebied van:

  • Bedrijfsstrategie
  • Kosten- Batenanalyses
  • Bedrijfsfinanciering
  • Begeleiding Directeur Grootaandeelhouders (DGA) c.q. vennoot
  • Begeleiding bij fusies en overnames
  • Bedrijfswaardering
  • Begeleiding startende ondernemers
  • Due diligence

Bedrijfsovername

Bij het samengaan van ondernemingen, of bedrijfsovernames, speelt er veel meer dan op het eerste gezicht aan de orde is.
Waardering van activa en passiva, goodwill…. (on)zekerheid voor medewerkers, IT-infrastructuur en databescherming. Blijven de klanten wel aan boord?

Wij weten wat er allemaal bij komt kijken, als een overname- en fusieproces in gang wordt gezet. Daarom maken wij niet alleen een op cijfers gebaseerde analyse, maar we hebben juist ook aandacht voor de andere bedrijfsonderdelen Cultuur en marktsynergie verdienen evenveel aandacht.

Wij helpen u graag verder, zonder dure rapporten, maar wel met duidelijke taal!

Een persoonlijke benadering en diepgaande kennis. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Benader ons om te zien hoe we u verder kunnen helpen.

info@robbers.nu
055-5225229