Sociale regelingen: Wat veranderd er per 1 juli 2024?
(24 juni 2024)

Met ingang van 1 juli 2024 veranderen er een aantal regels op het gebied van de sociale regelingen. Maar welke regels veranderen er?

Dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Per 1 juli 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Tevens is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag met 6 maanden terugwerkende kracht toe te kennen.

Middels deze wetswijziging wordt het ook mogelijk voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om ouders van kinderen met een Wlz-indicatie proactief te informeren over hun (eventuele) recht op dubbele kinderbijslag. Meer informatie

Kinderopvang

De kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang veranderen per 1 juli 2024. Door deze wijziging kan de bso meer activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een vaste beroepskracht (vast gezicht) zijn voor kinderen. Het doel van deze wetswijziging is om de werkdruk en roosterproblemen door personele krapte te verminderen. Meer informatie

WIA-beoordelingen

Er zijn nog forse achterstanden in de medische beoordelingen voor WIA-uitkeringen. Om deze achterstanden (verder) te verkleinen komt er per 1 juli 2024 een extra maatregel bij. Vanaf 1 juli 2024 wordt er enkel gekeken naar wat mensen feitelijk verdienen. Op basis daarvan volgt een beoordeling over de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke maatregel voor de komende 3 jaar. Men verwacht dat hierdoor jaarlijks 3.000 tot 4.000 meer WIA-claimbeoordelingen uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie

Overige veranderingen

Naast bovenstaande wijzigingen worden ook de uitkeringen, het minimumloon en bijstand geïndexeerd.

Een persoonlijke benadering en diepgaande kennis. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Benader ons om te zien hoe we u verder kunnen helpen.

info@robbers.nu
055-5225229