Alleen het resultaat telt

In onze visie gaat een accountants-, belasting- en advieskantoor met een uitstekende kwaliteit veel verder dan het produceren van cijfers. Periodiek aandacht hebben voor u als ondernemer, voor wat betreft uw beleid, uw toekomstvisie, wat wilt u bereiken en hoe komen we daar, zijn wat ons betreft essentiële zaken. Evenzeer het oog hebben voor uw privésituatie. Cijfers in de vorm van een jaarrekening of tussentijdse overzichten zijn hieraan ondersteunend. Niet meer dan dat.

Ons uitgangspunt is daarom altijd: hoe kunnen wij een bijdrage leveren om de doelen die u wilt realiseren mogelijk te maken.

Want alleen het resultaat telt.

Wie zijn wij

Ons vak van accountant – adviseur is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwelijk omgaan met informatie die wij van onze klanten onder ogen krijgen, is uiteraard vanzelfsprekend. Maar belangrijker is uw vertrouwen in onze adviseurs. Adviseurs die zich elke dag weer zo goed mogelijk verdiepen in uw onderneming, in uw branche en in uw aan de onderneming gerelateerde persoonlijke situatie. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Alle medewerkers van ons kantoor zijn zich hiervan terdege bewust.

Een persoonlijke benadering en diepgaande kennis. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Benader ons om te zien hoe we u verder kunnen helpen.

info@robbers.nu
055-5225229