Personeelsbarbecue? Denk aan de loonheffing!

Nu de zomer weer in aantocht is en de dagen weer langer worden is dit het ideale moment om voor werknemers een barbecue te organiseren. Maar let op; dit heeft gevolgen voor de loonheffing.

De belangrijkste vraag die de werkgever zichzelf moet stellen is: Waar wordt de barbecue gehouden? Bij deze vraag zijn een tweetal situaties mogelijk:

  1. Op de werkplek;
  2. Externe locatie.

Een werkgever organiseert een personeelsbarbecue voor zijn 15 werknemers. De partners van de werkgever zijn ook welkom. In totaal komen er 30 personen op de barbecue.

De totale kosten voor de barbecue (barbecue en drankjes): € 1.200.

Op de werkplek

Wanneer de barbecue op de werkplek plaatsvindt dan geldt de volgende waardering:

  • Verstrekte consumpties: nihilwaardering;
  • Verstrekte maaltijden: € 3,90 per werknemer of partner van de werknemer.

De werkgever mag hier de keuze maken om deze € 3,90 tot het loon van de werknemer te rekenen. Wanneer de werknemer zijn/haar partner meeneemt dan moet de werkgever € 7,80 (2 x € 3,90) tot het loon van de werknemer rekenen.

De werkgever kan ook de keuze maken het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en deze onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt hier geen gerichte vrijstelling.

In totaal wijst de werkgever dan € 3,90 * 30 personen = € 170 als eindheffingsloon aan.

Let op: bij het overschrijden van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Externe locatie

Indien de barbecue op een externe locatie plaatsvindt dan worden de consumpties en maaltijden gewaardeerd op € 40 (€ 1.200 / 30) per werknemer of partner van de werknemer.

Ook hier kan de werkgever de keuze maken om deze € 40 te rekenen tot het loon van de werknemer. Wanneer de werknemer zijn/haar partner meeneemt dat moet de werkgever € 80 (2 x € 40) tot het loon van de werknemer rekenen.

De werkgever kan ook de keuze maken het loon aan te wijzen als eindloonheffing werkkostenregeling en dit onder de vrije ruimte te brengen. Hier geldt eveneens geen gerichte vrijstelling. In totaal wordt er € 1.200 ten laste van de vrije ruimte gebracht.

Let op: bij het overschrijden van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

 

Mocht uw situatie er anders uit zien of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact met ons op.  

Een persoonlijke benadering en diepgaande kennis. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Benader ons om te zien hoe we u verder kunnen helpen.

info@robbers.nu
055-5225229