Gewijzigde uitkeringsbedragen

Per 1 januari 2023 worden ook een aantal uitkeringen verhoogd. Het gaat onder andere om de Participatiewet, IOAW en IOAZ, IOW, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Transitievergoeding bij ontslag

De hoogte van de transitievergoeding die een werkgever moet betalen bij ontslag van een werknemer wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Berekening transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste dag van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als hij in zijn proeftijd wordt ontslagen. De berekening van de transitievergoeding is als volgt:

  1. De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf zijn eerste werkdag;
  2. Daarnaast een transitievergoeding over het resterende deel (bijv. nog 2 maanden). De berekening hiervan gaat volgens een hiervoor opgestelde formule.

Voorbeeld: een arbeidsovereenkomst die 9 jaar en 5 dagen duurde, levert een transitievergoeding op van 9 x (1/3 van bruto maandsalaris) + vergoeding voor 5 dagen volgens formule.

Voor de berekening van het bruto maandsalaris moet rekening gehouden worden met de soort arbeidsovereenkomst: een vaste arbeidsduur, een oproepkracht of stukloon dan wel provisie. Kan een werkgever de transitievergoeding niet in één keer betalen, omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kan hij in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden. Betaling in termijnen houdt wel in dat de werkgever wettelijke rente verschuldigd is vanaf de eerste maand na het einde van het contract. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Reiskostenvergoeding omhoog

Vanaf 1 januari 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Bij reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer kan een werkgever maximaal € 0,21 kilometervergoeding geven. Bij reizen met openbaar vervoer kan een werkgever ook de werkelijk gemaakte reiskosten onbelast vergoeden.
Als een werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 per kilometer als loon. De werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2023

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,07% naar 36,93%. Dit tarief geldt voor inkomens tot €73.031. Door deze verlaging houden werkenden maximaal €102 per jaar meer over.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting gaat jaarlijks omhoog vanaf 1 januari 2023. De arbeidskorting is de heffingskorting die iedereen krijgt die werkt. De fiscus berekent de arbeidskorting over het arbeidsinkomen. Werkgevers houden bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting.

Afbouw uitbetaling arbeidskorting

Vanaf 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner. Tot 2023 geldt dat de arbeidskorting uit wordt betaald als men voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U betaalt weinig belasting over uw inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting betaalt.

Een persoonlijke benadering en diepgaande kennis. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Benader ons om te zien hoe we u verder kunnen helpen.

info@robbers.nu
055-5225229