De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de inkomstenbelasting. De regeling houdt in dat u in 2023 tot 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig mag afschrijven. De bedrijfsmiddelen moeten voor 1 januari 2026 door u in gebruik zijn genomen. De regeling geldt alleen voor bedrijfsmiddelen waarvoor de verplichting tot aanschaffing in 2023 is aangegaan, of waarvan de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. De willekeurige afschrijving geldt eenmalig. Over de na de willekeurige afschrijving resterende boekwaarde dient u in de volgende jaren regulier af te schrijven.
De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de regeling willekeurige afschrijving:

gebouwen, schepen, vliegtuigen, bromfietsen en motorrijwielen; personenauto’s, die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, tenzij uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 g/km bedraagt, immateriële activa, dieren, bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om ter beschikking te worden gesteld aan derden, bedrijfsmiddelen waarop willekeurig wordt afgeschreven bijvoorbeeld met toepassing van de VAMIL.

Voordeel
De extra afschrijving vermindert de winst van het betreffende jaar, wat tot een lagere belastingaanslag kan leiden. Hiermee kan een rente- en liquiditeitsvoordeel gerealiseerd worden of mogelijk een tariefvoordeel behaald worden.

Een persoonlijke benadering en diepgaande kennis. Dat is de basis voor een goede advisering, exact gericht op uw situatie. Benader ons om te zien hoe we u verder kunnen helpen.

info@robbers.nu
055-5225229