Call Us Today! 1.555.555.555 | info@yourdomain.com

Nieuws

Definitieve regeling tijdelijk prijsplafond energie

By |januari 29th, 2024|Categories: Nieuws|

De minister voor Klimaat en Energie heeft bekendgemaakt dat de uitwerking van de regeling voor het tijdelijke prijsplafond is afgerond. Aan een aparte regeling voor huishoudens met een blokaansluiting wordt nog gewerkt. Daarover zal voor het einde van het jaar meer duidelijkheid worden gegeven.Het prijsplafond geldt voor het hele jaar 2023 en voor alle afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Dit zijn Mkb bedrijven die minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Ook klanten van energieleveranciers zonder eigen vergunning vallen onder de regeling. De prijs- en verbruiksplafonds blijven

Aanpassingen in het STAP-budget

By |januari 29th, 2024|Categories: Nieuws|

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Opleiders moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Er geldt een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding van één opleider per kalenderjaar. Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt. Er wordt voortaan vooraf gecontroleerd of opleidingen van opleiders met een keurmerk voldoen aan de voorwaarden van STAP. De minister van SZW heeft de bevoegdheid om opleidingen en opleiders bij misbruik uit te sluiten van het

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

By |januari 29th, 2024|Categories: Nieuws|

Hoe zit het met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers?Inmiddels is er een pensioenakkoord. En als onderdeel van deze wet is de verplichte AOV voor ondernemers opgenomen. De invoering daarvan is nog niet bekend maar naar verwachting treedt de wet in 2027 in werking.Hoe zorg je ervoor dat je voldoende geld hebt om van te leven wanneer je arbeidsongeschikt bent? Een korte ziekteperiode vang je wellicht op met spaargeld. Maar ben je langdurig ziek, dan is dit lastig. Je kunt dit oplossen door een arbeidsongeschikheidsverzekering af te sluiten. Hiermee verzeker je jezelf bij ziekte voor een bepaald bedrag per maand.

Extra lastenverlichting voor mkb

By |januari 29th, 2024|Categories: Nieuws|

Voor de jaren 2023 tot en met 2027 trekt het kabinet per jaar € 500 miljoen extra uit voor lastenverlichting voor het mkb. Vanaf 2028 wordt dit jaarlijks € 600 miljoen. Het pakket aan maatregelen is er vooral op gericht om investeringen in het mkb aan te jagen.MIA en EIAZoals al aangegeven in de Miljoenennota wordt onder meer het budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) verhoogd, in totaal met € 150 miljoen.Willekeurige afschrijvingDaarnaast mogen investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig worden afgeschreven. Welke investeringen dit betreffen, is nog niet bekendgemaakt.Indexatie WBSOOnderdeel van het pakket is

Veranderingen in 2023: Werk en Inkomen

By |januari 29th, 2024|Categories: Nieuws|

Gewijzigde uitkeringsbedragen Per 1 januari 2023 worden ook een aantal uitkeringen verhoogd. Het gaat onder andere om de Participatiewet, IOAW en IOAZ, IOW, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Transitievergoeding bij ontslag De hoogte van de transitievergoeding die een werkgever moet betalen bij ontslag van een werknemer wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

By |januari 29th, 2024|Categories: Nieuws|

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de inkomstenbelasting. De regeling houdt in dat u in 2023 tot 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig mag afschrijven. De bedrijfsmiddelen moeten voor 1 januari 2026 door u in gebruik zijn genomen. De regeling geldt alleen voor bedrijfsmiddelen waarvoor de verplichting tot aanschaffing in 2023 is aangegaan, of waarvan de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. De willekeurige afschrijving geldt eenmalig. Over de na de willekeurige afschrijving resterende boekwaarde dient u in de volgende jaren regulier af te schrijven.De volgende bedrijfsmiddelen

Ga naar de bovenkant